Görev Dağılım Çizelgeleri – Tüm personelimize önemle duyurulur.

Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Müdür ·       Merkezi temsil etmek ve merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

·       Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

·       Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

·       Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak

·       Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ nde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Müdür Yardımcısı ·       Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

·       Merkez Yönetim Kurulunu toplantılarına katılmak,

·       Merkez Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesine yardımcı olmak,

·       Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlanmasına yardımcı olmak,

·       Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ nde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu Üyesi ·       Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

·       Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

·       Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

·       Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak,

·       Güneş Ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ nde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Danışma Kurulu Üyesi ·       Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek,

·       Merkezin faaliyetlerine danışmanlık yapmak,

·       Özel sektörde ihtiyaç duyulan yeniliklerle ilgili önerilerde bulunmak,

·       Müdür tarafından yapılan çağrı ile Danışma Kurulu toplantısına katılmak.

 

26 Mart 2021, Cuma 339 kez görüntülendi